Voortgezet onderwijs

Nieuws en wetenswaardigheden rondom financiën

in het voortgezet onderwijs

Welkom bij schoolfinanciën voor het voortgezet onderwijs

Schoolfinanciën is dé nieuwssite voor directies, bestuurders, toezichthouders en administratiekantoren in het onderwijs. Ontwikkelt en aangeboden door Horlings Onderwijs Accountants. We verzamelen voor u interessant nieuws, wetenswaardigheden en delen met u onze kennis over schoolfinanciën.

Ligt uw focus op het primair onderwijs? Klik dan op de button hieronder.

Horlings in LifestyleXperience bij RTL 4

...
Bekijk de video

Eenvoudiger registratie bij ongeoorloofd verzuim

Wanneer een school eenmaal is aangesloten op het nieuwe Basisregister Onderwijs (BRON) VO, wordt de registratie van bepaalde leerlingen eenvoudiger. Leerlingen die tussen de eerste schooldag en 1 oktober meer dan de helft van de lessen ongeoorloofd hebben verzuimd en...

Lees meer

Subsidie voor snel internet

Heeft uw school nog een langzame internetverbinding? Dan is wellicht de regeling Toekomstvast internet po en vo iets voor u. Scholen die nu nog gebruik maken van een koperverbinding kunnen subsidie aanvragen voor de aanleg van een snelle internetverbinding. Na aftrek...

Lees meer

Transitievergoedingen: impact op jaarrekening

De Tweede en Eerste Kamer zijn akkoord met het wetsvoorstel met betrekking tot de terugvordering van de transitievergoedingen (die betaald zijn bij ontslag van twee jaar zieke werknemers). De nieuwe wet gaat in op 1 januari 2020. Tussen 1 april 2020 en 1 oktober 2020...

Lees meer

Onderwijs helpt relatief veel flexers aan vaste baan

Binnen het onderwijs hebben flexwerkers de grootste kans om van een flexbaan door te stromen naar een vaste baan. Dat blijkt uit een onderzoek van CBS. Het onderwijs is ook de enige bedrijfstak waar het aandeel doorstromers van flexibel naar vast in vijf jaar is...

Lees meer

Personele unie? Twee VOG’s nodig!

Vormt uw organisatie samen met een partnerorganisatie een personele unie? Dan is het goed om te weten dat de verklaring omtrent gedrag (VOG) die aan medewerkers is verleend voor de ene organisatie, niet geldt voor de andere organisatie. Gaat u dus binnen de personele...

Lees meer

Eenvoudiger bekostiging VO

Een nieuwe rekentool geeft bestuurders, schoolleiders, raden van toezicht, medezeggenschapsraden en leraren inzicht in de indicatieve herverdeeleffecten van de vereenvoudigde bekostiging. De tool is ontwikkeld door het ministerie van OCW en de VO-raad. Voor deze tool...

Lees meer

Nieuwe regels voor verslaggeving van onderhoud

De nieuwe verslaggevingsregels voor het verwerken van onderhoud gaan in per 1 januari 2019 en niet, zoals voor de zomer aangekondigd, per 1 januari 2018. Verder loopt er een discussie tussen de accountants die zijn aangesloten bij het accountantsoverleg over de wijze...

Lees meer

Schoolfinanciën

Bezoekadres
Koningin Wilhelminaplein 30
1062 KR Amsterdam

Contact:
Charles Rabe
Partner
E: crabe@horlings.nl
T: +31 (0)20 5700 200
W: Horlings-onderwijsaccountants.nl

Aanmelden nieuwsbrief:

Uw gegevens aanpassen?

Wij gaan uiteraard zorgvuldig en transparant met uw gegevens om. Zo kunt u hier op ieder moment de door u opgegeven gegevens inzien, muteren en aanvullen. Dat gaat veilig via uw geverifieerd emailadres.

Horlings onderwijsaccountants

Koningin Wilhelminaplein 30 
1062 KR Amsterdam 

CONTACT?

T: 020 5700 200 E: onderwijs@horlings.nl horlings-onderwijsaccountants.nl

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!
Ik wil informatie ontvangen over:

You have Successfully Subscribed!